8 darmowych sposobów na szpieg na telefonie przez komputer

Jeszcze niedawno zachwyt budziły dostępne dla każdego, wykonane przez satelity mapy każdego zakątka Ziemi, na których dojrzeć można wiele szczegółów architektonicznych czy rzeźbę terenu. Dziś wzruszamy ramionami na miejskie widoki w Google Street View, gdzie bez problemu rozpoznać możemy przechodniów, nawet jeśli rozmyto ich twarze. Po serii zamachów terrorystycznych z początku wieku specjalnością nie tylko lotnisk czy innych portów komunikacyjnych, ale także centrów większych miast stał się nieustanny monitoring za pomocą kamer wideo.

Przykładem jest Warszawa, gdzie w ramach systemu monitoringu wizyjnego rejestrowany jest obraz z ponad kamer rozmieszczonych w różnych miejscach miasta. Szesnaście tzw. Centrum dowodzenia zlokalizowane w Komendzie Stołecznej Policji ma możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer systemu i przejęcia nad nimi kontroli.

Dzięki systemowi rejestrowanych jest nawet kilkadziesiąt zdarzeń dziennie, na które głównie składają się akty wandalizmu i kradzieży. Całą sytuację zauważył operator kamery monitoringu miejskiego. Dzięki temu policjanci zadziałali błyskawicznie i po kilku minutach letni Rafał P. System pozwala zdobyć nie tylko niezbędny materiał dowodowy, ale także ująć sprawców na gorącym uczynku lub nawet zapobiec dokonaniu przestępstwa.

Google, Facebook i wiele innych firm posiadających popularne serwisy internetowe monitoruje swoich użytkowników. Jednak podczas gdy np.

Test na wierność partnera

W Internecie brakuje odpowiedniej wrażliwości na tematy związane z prywatnością. Z drugiej strony brak zaufania do instytucji państwowych jest przesadzony. Odpowiednie służby są ciekawe i coraz więcej numerów telefonów znajduje się na podsłuchu. Zbieranie danych o aktywności użytkowników w Sieci można porównać do billingów telefonicznych — np. Jednak tylko kilkanaście takich sprawdzeń jest dokonywanych na obywateli. Chaos Computer Club, stowarzyszenie hakerów, pokazało ile można się dowiedzieć na bazie dostępnych do monitorowania informacji.

I to wyłącznie na podstawie faktu nawiązania łączności, bez znajomości treści rozmowy telefonicznej czy emaila. Aby dało się utworzyć profile i powiązania komunikujących się osób, niezbędne jest oczywiście dysponowanie odpowiednimi danymi, pozostającymi w gestii operatorów telekomunikacyjnych i usługodawców internetowych. Dyrektywa Unii Europejskiej z roku o tzw. Zakres danych jakie mają być gromadzone obejmuje m. Dokument nakłada także obowiązek przechowywania takich informacji przez odpowiednio długi okres — od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Nie był wspierany przez żadną organizacyjną strukturę wywiadowczą. Schwytany i powieszony przez Brytyjczyków jako szpieg. Dla wywiadu radzieckiego pracowali od początku II wojny światowej. Publikacje Boba Woodwarda i Carla Bernsteina doprowadziły do ujawnienia tzw. Po 30 latach od ujawnienia przecieków okazało się, że ich źródłem był Mark Felt, ówczesny wiceszef FBI. Chciał w ten sposób zapobiec kontruderzeniu atomowemu, które zniszczyłoby Polskę. Choć bez retencji danych internetowi żartownisie i oszuści pozostają w ukryciu, w wielu krajach takie regulacje wywołują sprzeciw.

Występowano o sprawdzenie zgodności nowych zapisów z konstytucyjną gwarancją wolności obywatelskich, co doprowadziło do anulowania wszelkiej retencji danych, czyli usunięcia zgromadzonych w tym procesie informacji. Śledczy krajów, w których brak regulacji o retencji danych, skarżą się, że nie są w stanie prowadzić wielu dochodzeń, gdyż pozbawieni są możliwości badania śladów.

To oczywiste, że brak jakiejkolwiek retencji danych bardzo ogranicza organy ścigania. Jednak rządy krajów, które nie zdecydowały się na takie regulacje lub wprowadziły ją w bardzo ograniczonym stopniu, tłumaczą to dbałością o prywatność swoich obywateli. W Polsce od tego roku obowiązuje znowelizowane prawo telekomunikacyjne, w którym jest mowa o retencji danych i to w maksymalnym przewidzianym przez dyrektywę dwuletnim okresie. W przypadku morderstwa, włamania czy wypadku drogowego można znaleźć na miejscu zdarzenia ślady.

Jedynym tropem, z którym mamy do czynienia w przypadku cyberprzestępstwa jest adres IP. Każde ustalenie w tej kwestii może mieć kluczowe znaczenie, zdecydować o kierunku śledztwa. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Klient jednego z banków zgłasza się na policję.

Google usuwa 16 aplikacji z elementami szpiegowskimi - zobacz, czy masz którąś

Ktoś, kto znał identyfikator jego konta, urządził sobie przez kilka miesięcy zabawę: w serwisie internetowym banku wprowadzał identyfikator, a następnie podawał niewłaściwe hasło. To oczywiście powodowało blokadę konta tego klienta. Klient był rozzłoszczony, bank również, wszyscy chcieliby złapać żartownisia, ale bez retencji danych niewiele można zrobić.

Dostawcy Internetu wykasowali wszystko — nie mieli obowiązku przechowywania danych na zapas o czym mówi retencja , a gromadzenie danych przecież kosztuje. Naturalne prawo obywateli do zachowania poufności komunikacji nie może być jednak traktowane przez policję jako przeszkoda w prowadzeniu dochodzeń. Specjaliści zajmujący się ochroną danych od wielu lat byli proszeni o wytyczne do przygotowania przepisów odnośnie do retencji danych.

Aby pogodzić interesy organów ścigania oraz tych, u których dane mają być gromadzone, zaproponowali procedurę tzw. Przecież te dane są im potrzebne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby wykryć sprawcę. Co więcej, można to osiągnąć względnie niewielkimi środkami. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze — permanentna, dogłębna kontrola elektroniczna wszystkich obywateli czy też restrykcyjne ograniczenia w tym względzie, których wynikiem może być utrudnione działanie organów ścigania.

Przydatne programy na komputer

Każdy kraj musi znaleźć w tej dziedzinie swoje rozwiązanie, najlepiej w drodze publicznej debaty. Szkoda, że takiej zabrakło w Polsce. Wydaje się, że możliwość tworzenia kompleksowych profili obywateli jest tylko teoretycznym zagrożeniem. Przynajmniej dopóty, dopóki skumulowane dane pozostają w gestii służb państwowych i to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Do czasu, gdy firmy telekomunikacyjne i internetowe posiadają tylko cząstkowe dane o naszej aktywności, nie jest możliwe zbudowanie pełnego profilu. Poza tym magazynowanie tego typu danych nie obejmuje treści komunikacji.

Wiedza o przepływie danych w sieciach teleinformatycznych jest niezbędna w niewielkiej liczbie przypadków — tylko wtedy, gdy są podstawy do objęcia inwigilacją osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Mimo to podchodzimy do tego z wielką rezerwą. Te zabiegi związane są ze szczególnym znaczeniem, jakie we współczesnym świecie odgrywa telekomunikacja, która może również nieść zagrożenia dla społeczeństwa.

Od początku tego roku obowiązuje znowelizowane prawo telekomunikacyjne, w którym zawarto przepisy o wymaganej przez UE retencji danych. Czy Pana zdaniem w polskim prawie przyjęto dobre rozwiązania? Niestety, ilość i rodzaj gromadzonych danych klientów korzystających z usług telekomunikacyjnych wykracza poza granice zdrowego rozsądku. Co więcej, podczas gdy dyrektywa EU określa okres przechowywania danych na sześć do dwudziestu czterech miesięcy, politycy zdecydowali się na nałożenie na przedsiębiorców obowiązku gromadzenia tych informacji przez całe dwa lata.

Nie było to konieczne. Sęk w tym, że nasze prawo skupia się na rozwiązaniu problemów związanych z wojną, terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, zaś o zwykłym użytkowniku się nie pamięta. Czy uregulowania odnośnie do monitorowania aktywności komunikacyjnej wszystkich obywateli oraz długotrwale przechowywanych tych informacji nie ograniczają praw obywatelskich? Moim zdaniem niewątpliwie możemy o tym mówić.

Złośliwe oprogramowanie

Popatrzmy choćby na art. Pomijając kwestię zwykłego prawa do prywatności każdej jednostki, już przepis daje służbom możliwość obejścia np.


  1. Nowinki i ciekawostki ze świata narzędzi detektywistycznych i szpiegowskich..
  2. 45 najlepszych programów szpiegowskich i antyszpiegowskich! | CHIP.
  3. Monitoring komputera.
  4. Oszukiwanie partnera App Spy;

Niektóre państwa nie wprowadziły jeszcze tego typu uregulowań, inne wycofały się z nich lub wprowadziły w minimalnym zakresie. Odsłaniają miękkie podbrzusze dla przestępców czy stoją na straży prywatności i swobód obywatelskich? A może po prostu nie traktują każdego człowieka jak potencjalnego przestępcy?

Hasło o zwalczaniu przestępczości jest chwytliwe, jednak zastanawiam się, czy tak wiele osób naprawdę chętnie zrezygnowałoby z podstawowych aspektów swojej prywatności za cenę ułatwienia ścigania rzekomych przestępców. BelferCommander jest programosem służącym do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Program ten umożliwia zdalne wykonanie wielu czynności na komputerze ucznia. Jego obsługa jest bardzo prosta, a efekty bardzo zachęcające. Zdalne czynności mogą byc wykonane na pojedynczym komputerze ucznia lub na wszystki Wizualny Nadzór - kompleksowy system przeznaczony do zdalnego monitorowania do komputerów w sieci lokalnej.

Przeznaczony dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, oraz małych i średnich firm. Wersja 30 dniowa ograniczona do 5 stanowisk. WebLock umożliwia blokowanie stron erotycznych, związanych z przemocą, sektami itp. Dzięki niemu można także zdefiniować przedział czasu, w którym dziecko może korzystać z internetu. Może on blokować fora dyskusyjne, komunikatory, pocztę elektroniczną oraz reklamy. Rodzice sami mogą zarządzać dostępem dzieci do internetu. Posiada on baz BlueEyeM to kompleksowa aplikacja służąca do monitorowania i rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych przez użytkownika na komputerze.

Idealnie nadaje się do: kontroli pracy pracowników, kontroli rodzicielskiej dzieci, kontroli pomieszczenia w połączeniu z ukrytą w pomieszczeniu kamerą internetową , blokowania dostępu do ściśle Kurupira WebFilter to interesujące narzędzie do prowadzenia kontroli rodzicielskiej. Aplikacja pozwala przede wszystkim na blokowanie niebezpiecznych treści dostępnych na stronach internetowych. Użytkownik może również wykluczyć wybrane aplikacje oraz korzystać z dosyć rozbudowanego modułu logów.

Funkcjonalność programu jest bogata i LanTool program przydatny dla administratorów sieci, zarządzających wieloma komputerami w kafejkach internetowych, sieciach firmowych i innych.